Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 29.1.2018

 1. Rekisterinpitäjä

Oy Hottis Ltd
Y-tunnus: 1707692-5
Untolankatu 6
20300 Turku

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Antti Auranen
Oy Hottis Ltd
email: info(ät)teekeidas.fi

 1. Rekisterin nimi

Oy Hottis Ltd asiakasrekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakasrekisteri Oy Hottis Ltd asiakkaista asiakassuhteiden hoitamiseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaiden antamien tietojen mukaisesti

 • nimi
 • osoite
 • puhelin
 • sähköposti
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämien henkilötietojen tietolähde on pääsääntöisesti rekisteröity asiakas

itse.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle

Ei mitään tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle. Asiakkaiden tietoja ei myydä ulkopuolisille tahoille, vaan tiedot jäävät

pelkästään Oy Hottis Ltd sisäiseen käyttöön.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Oy Hottis Ltd verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän

järjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla sekä muilla teknisillä

keinoilla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat

oikeutettuja käyttämään rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat

lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia

tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja

mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee

tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 1. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada

niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle

henkilölle.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen

kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-

aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä

rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Shopping Cart
Scroll to Top